Poszanowanie POUFNOŚCI


Gromadzimy dane zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych (2016/679) ("RGDP").

Dane osobowe, które nam przekazujesz, są niezbędne do przetworzenia rezerwacji i są niezbędne do zarządzania usługami i ich świadczenia (art. 6.1.b wyżej wymienionego rozporządzenia). W tym celu Twoje dane mogą być w ten sposób przekazywane naszym partnerom, w szczególności Elloha.com, który zarządza narzędziem rezerwacji, dostawcami płatności online i dostawcami z siedzibą w krajach trzecich. W szczególności w przypadku płatności internetowych dane bankowe klienta muszą zostać przesłane przez dostawcę płatności do banku w celu wykonania umowy rezerwacji. Korzystamy wyłącznie z partnerów, którzy gwarantują poziom ochrony zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

Za Twoją zgodą możemy również wykorzystywać Twoje dane, aby przesyłać Ci nasze oferty promocyjne lub handlowe, pocztą elektroniczną lub pocztą.

Przechowujemy Twoje dane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu (e-mail, rezerwacja itp.).

Jako osoba, której dane są gromadzone, masz prawo dostępu (zrzut ekranu), sprostowania, usunięcia swoich danych, a także prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych. Z tych praw można skorzystać, wysyłając do nas wiadomość e-mail, podając imię, nazwisko i adres oraz temat korespondencji.

Skargi dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych można kierować do właściwego organu nadzorczego.