RESPECT VOOR PRIVACY


wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) ("RGDP").

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van de bovengenoemde verordeningen). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsproviders, providers gevestigd in derde landen. Met name bij online betalen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider naar de bank van de vestiging worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract. We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de RGPD.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of post.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als een persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang (screenshot), rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals een recht van verzet tegen het verzamelen van uw data. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.