RESPEKTUJTE NA SOUKROMÍ


Vaše údaje shromažďujeme v souladu se Všeobecnými předpisy o ochraně osobních údajů (2016/679) (dále jen „RGDP“).

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou nezbytné pro zpracování vaší rezervace a jsou nezbytné pro správu a poskytování služeb (článek 6.1.b výše uvedených předpisů). Za tímto účelem mohou být vaše data předána našim partnerům, včetně zejména Elloha.com, která spravuje rezervační nástroj, poskytovatelů online plateb, poskytovatelů usazených ve třetích zemích. Zejména při platbě online musí poskytovatel plateb zaslat bankovní údaje o zákazníkovi bance provozovny za účelem uzavření rezervační smlouvy. Používáme pouze partnery, kteří zaručují úroveň ochrany v souladu se zásadami zakotvenými v GDPR.

S vaším souhlasem můžeme vaše data použít také k zaslání našich propagačních nebo obchodních nabídek e-mailem nebo poštou.

Vaše data uchováváme po dobu 3 let od posledního kontaktu (e-mail, rezervace atd.).

Jako osoba, jejíž data jsou shromažďována, máte právo na přístup (snímek obrazovky), opravu, vymazání vašich údajů a právo na odpor vůči shromažďování vašich údajů , Tato práva lze uplatnit zasláním e-mailu s uvedením vašeho jména, jména a adresy, jakož i předmětu vaší korespondence.

Vaše stížnosti týkající se shromažďování a zpracování vašich osobních údajů lze adresovat příslušnému orgánu dozoru.